4. Fogjunk össze az EU-ban! - "Egység a sokszínűségben!

A konferencia plakátja:

  

Fogjunk össze az Eu-ban! konferenciánk negyedik alkalommal került megrendezésre Egység a sokszínűségben címmel, idén május 21-én, Marosvásárhelyen.

Mely gondolatok vezettek el a témaválasztáshoz?

Az európai integráció folyamata két alapvető változással jár: egyrészt szabadabbá válik az emberek, eszmék, javak mozgása, másrészt sokszínűbbé válik, többféle rendezőelv alapján struktúrálódik a társadalom. Mindkét momentum hordoz potenciális előnyöket a kisebbségek számára. A mobilitás lehetővé teszi számára, hogy a nemzetállami kizárólagosság alól felszabadulva eldöntse, hogy szülőföldje, vagy nemzeti közösségének többségi helyzete jelent-e számára nagyobb értéket, kedvezőbb életfeltételeket.
    A társadalmi szerkezet vonatkozásában lényeges változás, hogy miközben a nemzetállami dominancia logikája szerint a kisebbség megosztó, diszharmónikus tényező volt, addig az integráció folyamatában a nemzeti-etikai kisebbségek az integráció alapját képező kultúrális transzfer fontos tényezői.
Mindazonáltal csak akkor beszélhetünk harmonikus, kiegyensúlyozott helyzetről, ha a kisebbségek körülményei, lehetőségei egybeesnek a globális társadalmi célkitűzésekkel.